Internet Chessbase
Chess games database online

  Home      Games      ECO explorer       Opening explorer      Games raw      Collection      7 pieces endgame      Miscellaneous          
Sign in      Register      Forgot  
Previous page...   Next page...  

Search   TCh-EUR Senior 65 2017; Novi Sad SRB
     
13651929              1. d4 d5 2. Nf3 Bf5 3. c4 c6 4. Nc3 e6 5. e3 Nf6 6. Nh4 Bg4 7. Qb3 Qb6 8. h3 Bh5 9. Bd2 Qxb3 10. axb3 Nbd7 11. g4 Bg6 12. Nxg6 hxg6 13. Bg2 Bb4 14. g5 Bxc3 15. Bxc3 Ne4 16. Bxe4 dxe4 17. f3 exf3 18. Kf2 f6 19. gxf6 gxf6 20. Kxf3 Kf7 21. e4= Rh5 22. Kg3 a6 23. Raf1 Rah8 24. b4 Rg5+ 25. Kh2 Rh4 26. e5 Re4 27. Rf2 f5 28. Rd1 Rh5 29. Rd3 g5 30. d5 cxd5 31. cxd5 Nxe5 32. Bxe5 Rxe5 33. dxe6+ Kxe6 34. Kg2 Rh4 35. Rfd2 Rxb4 36. Rd6+ Kf7 37. Rd7+ Kf6 38. Rc7 Reb5 39. Rcc2 a5 40. Re2 a4 41. Rcd2 Re4 42. Rf2 Rbe5 43. Rd6+ Re6 44. Rd5 R4e5 45. Rd4 b5 46. h4 gxh4 47. Rxh4 Re2 48. Rb4 Rxf2+ 49. Kxf2 Re5 50. Kf3 Ke6 51. Kf4 Rd5 52. Kg5 Kd6 53. Rf4 Kc5 54. Rf2 b4 55. Rc2+ Kb5 56. Kf6 b3 57. Rc8 Rc5 58. Rb8+ Kc4 59. Ra8 Kd3 60. Rxa4 Kc2 61. Ke6 Kxb2 62. Kd6 Rc8 0-1
Pushkov,N
Milosavac,L
TCh-EUR Senior +65 2017
Novi Sad SRB
2017
13651965              1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Nf6 4. d3 Bc5 5. Nc3 a6 6. Bg5 h6 7. Bxf6 Qxf6 8. Nd5= Qd8 9. c3 d6 10. d4 Ba7 11. dxe5 dxe5 12. Qe2 Bg4 13. h3 Bxf3 14. Qxf3 Na5 15. Be2 c6 16. Ne3 b5 17. Nf5 g6 18. Rd1 Qc7 19. Nd6+ Kf8 20. Qf6 Kg8 21. Qxe5 Kh7 22. Qf6 Rhf8 23. O-O Qd8 1-0
Zhelnin,V
Alkkiomaki,J
TCh-EUR Senior +65 2017
Novi Sad SRB
2017
13652007              1. c4 e5 2. Nc3 Bb4 3. Qc2 Nf6 4. g3 O-O 5. Bg2 Nc6 6. e3 Bxc3 7. Qxc3 d5 8. cxd5 Nxd5 9. Qc4 Be6 10. Qe2 Ndb4 11. Be4 Bd5 12. d3 f5 13. Bxd5+ Qxd5 14. e4= Nxd3+ 15. Kf1 fxe4 16. Be3 Nd4 17. Qd2 Nxf2 18. Bxf2 Rxf2+ 0-1
Rantanen,Veikko
Balashov,Y
TCh-EUR Senior +65 2017
Novi Sad SRB
2017
13652020              1. e4 e5 2. Bc4 Nc6 3. Nf3 Be7 4. O-O d6 5. c3 Nf6 6. d3 O-O 7. Re1 h6 8. Nbd2= Na5 9. Bb5 a6 10. Ba4 b5 11. Bc2 c5 12. Nf1 Nc6 13. Ng3 Re8 14. h3 Qc7 15. Nh2 d5 16. Qf3 Be6 17. Ng4 dxe4 18. Nxf6+ Bxf6 19. dxe4 Bg5 20. Bxg5 hxg5 21. Qe3= Qe7 22. Nf5 Bxf5 23. exf5 Rac8 24. Be4 Nd8 25. a4 f6 26. axb5 axb5 27. Ra6 1-0
Zhelnin,V
Lerstad,Bjorn
TCh-EUR Senior +65 2017
Novi Sad SRB
2017
13652030              1. d4 d5 2. c4 c6 3. Nf3 Nf6 4. Nc3 Bf5 5. cxd5 cxd5 6. Qb3 Bc8 7. Bf4 e6 8. e3= Bd6 9. Bxd6 Qxd6 10. Rc1 Nc6 11. Nb5 Qe7 12. Ne5 O-O 13. Nxc6 bxc6 14. Rxc6 Bd7 15. Ra6 Rfb8 16. Bd3 Ne8 17. Qa3 Qxa3 18. Nxa3 Rxb2 19. Nb1 Bb5 20. Bxb5 Rxb1+ 21. Ke2 Rxh1 22. Bc6 Rb8 23. Rxa7 Rc1 24. Ba4 g6 0-1
Kristiansen,Jen
Kauko,P
TCh-EUR Senior +65 2017
Novi Sad SRB
2017
13652046              1. Nf3 g6 2. d4 Bg7 3. g3 b6 4. Bg2 Bb7 5. O-O Nf6 6. c4 O-O 7. Nc3 d6 8. Qc2= Nbd7 9. Rd1 Re8 10. h3 e6 11. e4 e5 12. dxe5 dxe5 13. Be3 Qe7 14. Nd5 Nxd5 15. cxd5 Rac8 16. Rac1 c6 17. d6 Qf8 18. b4 Red8 19. h4 f6 20. Bf1 c5 21. Bc4+ Kh8 22. b5 h6 23. h5 g5 24. Be6 Qe8 25. Bf5 Qxh5 26. Kg2 Qf7 27. Qc4 Qxc4 28. Rxc4= Ra8 29. Rh1 a6 30. a4 axb5 31. axb5 Nf8 32. d7 Nxd7 33. Nxg5 fxg5 34. Bxg5 Nf8 35. Bxh6 Kg8 36. Rh4 Rd6 37. Bxg7 Kxg7 38. Rc1 Ra5 39. Rch1 Rxb5 40. Rh7+ Nxh7 41. Rxh7+ Kf6 42. Rh6+ Ke7 43. Rh7+ Kd8 44. Rxb7 Rb2 45. Kf3 Rdd2 46. Kg4 c4 47. f4 c3 48. fxe5 Rb5 49. Rb8+ Ke7 50. Rb7+ Kd8 51. Rb8+ Kc7 52. Rc8+ Kb7 53. Rxc3= Rxe5 54. Kf4 Rc5 55. Re3 Kc7 56. g4 b5 57. g5 Rf2+ 58. Kg4 Kd6 59. g6 Rg2+ 60. Kf4 Ke7 61. Rd3 Rc7 62. Rh3 Rc1 63. Rh7+ Kf8 64. Rf7+ Kg8 65. Rb7 Rc6 66. Rxb5= Rcxg6 67. Bxg6 Rxg6 68. Kf5 Rh6 69. Rb7 Kf8 70. Kg5 Ra6 71. e5 Ke8 72. Kf5 Rc6 73. e6 1/2-1/2
Vucenovic,D
Ilijc,M
TCh-EUR Senior +65 2017
Novi Sad SRB
2017
13652072              1. Nc3 c5 2. Nf3 Nc6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. e4 d6 6. Be2 g6 7. Be3 Bg7 8. Qd2 O-O 9. f3 d5 10. Nxc6 bxc6 11. Rd1 Qc7 12. exd5 Nxd5 13. Nxd5 cxd5 14. O-O Rd8 15. c3 Rb8 16. Qc1 e5 17. f4 Be6 18. Kh1 Qb7 19. b3 d4 20. cxd4 exd4 21. Bf3 Qa6 22. f5 Bxf5 23. Bg5 Re8 24. Bd5 Be6 25. Bxe6 Qxe6 26. Qc7 Qd5 27. Bf6 Rbc8 28. Qf4 Rc2 29. Rf3 Bxf6 30. Qxf6 Re3 31. h3 d3 32. Qf4 Rxf3 33. Qxf3 Qxf3 34. gxf3 d2 35. Kg2 Rxa2 36. Kf2 Kg7 37. Ke2 Kf6 38. Kd3 Kf5 39. Ke3 Rb2 40. Ke2 h5 41. h4 f6 42. Ra1 Rxb3 43. Ra5+ Kf4 44. Ra6 Rb6 45. Ra4+ Kg3 46. Kxd2 a6 47. f4 f5 0-1
Taksrud,V
Vasiukov,E
TCh-EUR Senior +65 2017
Novi Sad SRB
2017
13652119              1. Nf3 d5 2. g3 Nf6 3. Bg2 Bf5 4. c4 e6 5. Qb3 Nc6 6. d3 Rb8 7. O-O Be7 8. Bf4 d4 9. Rd1 O-O 10. h3 h6 11. e4 dxe3 12. Bxe3 e5 13. d4 e4 14. Ne5 Qc8 15. Kh2= Bd6 16. Nxc6 bxc6 17. Qc2 Qb7 18. b3 Rfe8 19. Nc3 Rbd8 20. d5 cxd5 21. Nxd5 Nxd5 22. Rxd5 Be5 23. Rad1 Rxd5 24. Rxd5 Bg6 25. Qd2 a6 26. Bf4 Bxf4 27. Qxf4 Qc8 28. Re5 Rxe5 29. Qxe5 Qb7 30. g4 Qc6 31. Kg3 Bh7 32. Kf4 g5+ 33. Ke3 Qb6+ 34. Ke2= Qc6 35. Qd5 Qf6 36. Bxe4 Bxe4 37. Qxe4 Qb2+ 38. Kf1 Qxa2 39. Qe8+ Kg7 40. Qe5+ Kg6 41. Qxc7 Qxb3 42. Qc6+ Kg7 43. Kg2 a5 44. Qb5 1/2-1/2
Sorensen,B
Hohler,P
TCh-EUR Senior +65 2017
Novi Sad SRB
2017
13652130              1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. Nc3 a6 4. a3 Nc6 5. d4 cxd4 6. Nxd4 Nge7 7. Be2 Nxd4 8. Qxd4 Nc6 9. Qe3 Qc7 10. O-O Be7 11. Bd3 O-O 12. Bd2 Ne5 13. Qe2 b5 14. Rab1 Bb7 15. Rfe1 Rac8 16. Be3 Bc5 17. Bxc5 Qxc5 18. Qe3 f6 19. Rbd1 Qxe3 20. Rxe3 g5 21. f3 Kf7 22. Bf1 Ke7 23. Rd2 Rfd8 24. Re1 Nc4 25. Bxc4 Rxc4 26. Red1 d6 27. Kf2= Rc5 28. Rd4 f5 29. exf5 Rxf5 30. Ne4 Bxe4 31. Rxe4 d5 32. Red4 Rc8 33. c3 Kd6 34. a4 Rc4 35. axb5 axb5 1/2-1/2
Rantanen,Veikko
Ost Hansen,J
TCh-EUR Senior +65 2017
Novi Sad SRB
2017
13652179              1. e4 c6 2. d4 d5 3. e5 c5 4. dxc5 Nc6 5. Nf3 e6 6. a3 Bxc5 7. b4 Bb6 8. Bb2= Nge7 9. Bd3 Ng6 10. O-O Nf4 11. c4 dxc4 12. Bxc4 Qxd1 13. Rxd1 Bd7 14. Nc3 Rd8 15. Ne4 O-O 16. Nd6 Bc8 17. Rd2 Ne7 18. Rad1 Nfd5 19. Kf1 h6 20. Bd4 Bxd4 21. Nxd4 a6 22. Ke1 b5 23. Bb3 Bd7 24. Nb7 Rb8 25. Nc5 Rfd8 26. Ne2 Rb6 27. Bxd5 exd5 28. Rxd5 Nxd5 29. Rxd5 Rc6 30. Nd4 Rc7 31. Kd2 Ra7 32. Nc6 Bxc6 33. Rxd8+ Kh7 34. g3 a5 35. Rd6 Bg2 36. Ra6 Rxa6 37. Nxa6 axb4 38. axb4 Kg6 39. Nc7 Bf1 40. f4 Kf5 41. Ke3 g5 42. Ne8 gxf4+ 43. gxf4 Ke6 44. Ke4 Bg2+ 45. Kd4 Bf1 46. Ng7+ Kd7 47. f5 Bh3 48. Ke4 Bg2+ 49. Kf4 Bf1 50. f6 Be2 51. h4 Bd1 52. Nf5 h5 53. Nd6 1-0
Rooze,J
Hewson,Brian W R
TCh-EUR Senior +65 2017
Novi Sad SRB
2017
13652194              1. e4 e6 2. Nc3 d5 3. Nf3 Bb4 4. a3 Bxc3 5. dxc3 Nf6 6. e5 Nfd7 7. c4 c6 8. Bf4 f6 9. Bd3 O-O 10. h4 Nc5 11. Bxh7+ Kxh7 12. Ng5+ Kg6 13. h5+ Kf5 14. Qf3 fxe5 15. Be3# 1-0
James,GH
Dahl,Ivar M
TCh-EUR Senior +65 2017
Novi Sad SRB
2017
13652201              1. c4 e5 2. g3 Nc6 3. Bg2 g6 4. Nc3 Bg7 5. e3 f5 6. d3 Nf6 7. Nge2 d6 8. a3 O-O 9. b4 Ne7 10. e4 h6 11. O-O Kh7 12. h3 c6 13. Qb3 Be6 14. f4 fxe4 15. dxe4 b5 16. f5 gxf5 17. exf5 Bxc4 18. Qc2 d5 19. Qd1 Qb6+ 20. Kh2 Rad8 21. g4 Kh8 22. Qe1 d4 23. Ne4 Nxe4 24. Bxe4 d3 25. Ng3 d2 26. Bxd2 Bxf1 27. Nxf1 Qd4 28. Bc3= Qc4 29. Rc1 Nd5 30. Nd2 Qxc3 31. Rxc3 Nxc3 32. Bxc6 Rd6 33. Bg2 e4 34. Nf1 Rd3 35. Qh4 Kg8 36. Qe7 Rd1 37. Ng3 Rf7 38. Qe6 Rd7 39. Qe8+ Kh7 40. Nxe4 Rde7 41. Qc6 Nxe4 42. Bxe4 Bf6 43. Kg3 Rc7 44. Qxb5 Rc3+ 45. Kg2 Re7 46. Bd3 Rxa3 47. Qd5= Rc3 48. Bc4 Rc2+ 49. Kf3 Rc3+ 50. Kg2 Rc2+ 51. Kf1 Rc1+ 52. Kg2 Rc2+ 53. Kf3= Rc3+ 1/2-1/2
Ilijc,M
James,GH
TCh-EUR Senior +65 2017
Novi Sad SRB
2017
13652205              1. e4 e5 2. Nc3 Nf6 3. f4 d5 4. fxe5 Nxe4 5. Nf3 Bc5 6. d4 Bb4 7. Bd2 c5 8. Bb5+ Nc6 9. O-O O-O 10. Bxc6 bxc6 11. Nxe4 dxe4 12. Bxb4 cxb4 13. Ne1 f6 14. c4 Be6 15. b3 fxe5 16. Rxf8+ Qxf8 17. Nc2 Rd8 18. Qe2 exd4 19. Rf1 Qd6 20. Qxe4 Bf7 21. Rd1 c5 22. Ne3 Re8 23. Qf3 Qe5 24. Nf1 Bh5 25. g4 Rf8 26. Qg2 Bg6 27. Ng3 h6 28. h3 Qe3+ 29. Kh1 Rf3 30. Nf1 Rxh3+ 31. Qxh3 Qxh3+ 32. Nh2 Be4+ 33. Kg1 Qg2# 0-1
Ujhazi,I
Van Herck,M
TCh-EUR Senior +65 2017
Novi Sad SRB
2017
13652237              1. d4 Nf6 2. c4 c5 3. Nf3 cxd4 4. Nxd4 b6 5. Nc3 Bb7 6. Bf4 g6 7. Ndb5 Na6 8. e4= Bg7 9. Nd6+ exd6 10. Bxd6 Nxe4 11. Nb5 Qf6 12. Qe2 Qxb2 13. Qxb2 Bxb2 14. Rb1= Bf6 15. Rb3 Kd8 16. f3 Nec5 17. Re3 Ne6 18. Bd3 Bc6 19. Be4 Bxe4 20. fxe4 Nac7 21. Bxc7+ Nxc7 22. Nd6 Ke7 23. Rf3 Bh4+ 24. Ke2 Kxd6 25. Rxf7 Kc6 26. Rd1 d6 27. g3 Bg5 28. h4 Bd8 0-1
Kauko,P
Rooze,J
TCh-EUR Senior +65 2017
Novi Sad SRB
2017
13652238              1. d4 d5 2. c4 Nc6 3. Nf3 Bg4 4. Nc3 e6 5. cxd5 exd5 6. Bf4 Bb4 7. e3 Nge7 8. Be2 O-O 9. h3 Bf5 10. O-O Ng6 11. Bg3 Be6 12. a3 Bxc3 13. bxc3 Na5 14. Ne5 Nxe5 15. Bxe5 Qd7 16. Bd3 f6 17. Bf4 Rac8 1/2-1/2
Van Herck,M
Bhend,E
TCh-EUR Senior +65 2017
Novi Sad SRB
2017
13652240              1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 g6 4. O-O Bg7 5. Re1 Nf6 6. e5 Nd5 7. Nc3 Nc7 8. Bxc6 dxc6 9. h3 O-O 10. d3 Ne6 11. Ne4 b6 12. Neg5 Qc7 13. Nxe6 Bxe6 14. Qe2 h6 15. Bf4 Qd7 16. Qe3 Kh7 17. a4 a5 18. Rad1 Rad8 19. b3 Bd5 20. Nd2 g5 21. Bg3 Qf5 22. Nc4 Rb8 23. Qe2 Rb7 24. Ne3 Qg6 25. c4 Be6 26. Qf3 Rc8 27. d4 cxd4 28. Rxd4= Rd7 29. Rxd7 Bxd7 30. Rd1 Be6 31. Qe2 h5 32. f4 gxf4 33. Bxf4 Bxh3 34. Kf2 Bg4 35. Nxg4 Qxg4 36. Qxg4 hxg4 37. Rd7 Kg6 38. Kg3 f5 39. Rxe7 Rd8 40. Re6+ Kf7 41. Rxc6 Rd3+ 42. Kh4 Rxb3 43. e6+ Kg6 44. e7+ Kf7 45. Re6 Ke8 46. Rg6 Bd4 47. Bg5 1-0
Ujhazi,I
Bhend,E
TCh-EUR Senior +65 2017
Novi Sad SRB
2017
13652269              1. Nf3 e6 2. d4 f5 3. c4 Nf6 4. Nc3 Bb4 5. Bd2 O-O 6. Qb3 a5 7. a3 Bxc3 8. Bxc3= Ne4 9. e3 b6 10. Be2 Bb7 11. O-O d6 12. Rad1 Qe7 13. Kh1 Nd7 14. Nd2 a4 15. Qc2= Nxc3 16. Qxc3 e5 17. Rde1 Rf6 18. f3 Rh6 19. g3 Re8 20. Bd1 exd4 21. Qxd4 Nc5 22. Bc2 Re6 23. Bxf5 Rxe3 24. Rxe3 Qxe3 25. Qxe3 Rxe3 26. Kg2 Nd3 27. Bxd3 Rxd3 28. Rf2 Ba6 29. f4 Rd4 30. Kf3 Bxc4 31. Nxc4 Rxc4 32. g4 Kf7 33. Re2 b5 34. f5 d5 35. g5 c5 36. Rd2 d4 37. Ke4 Rc1 38. Kd5 g6 39. f6 Rf1 40. h4 h6 41. Kc6 hxg5 42. hxg5 Rf5 43. Kxb5 Rxg5 44. Kxa4 Kxf6 45. Kb5 Ke6 46. a4 Kd5 47. a5 Rg1 48. a6 c4 49. a7 Ra1 50. Kb6 d3 51. Rg2 Kd4 52. Rxg6 d2 53. Rg8 Kd3 54. Rg3+ Kc2 55. Ra3 Rxa3 56. bxa3 d1=Q 57. a8=Q Qd4+ 58. Kb5 c3 59. Qh1 Kb2 60. Qf1 c2 0-1
Mundal,Arnold
Pushkov,N
TCh-EUR Senior +65 2017
Novi Sad SRB
2017
13652278              1. d4 Nf6 2. c4 d6 3. Nc3 Nbd7 4. e4 e5 5. d5 Be7 6. Be3 O-O 7. Bd3 c6 8. h3 a6 9. a4 a5 10. Nge2 Nc5 11. Bc2 cxd5 12. cxd5 b6 13. O-O Re8 14. Bxc5 bxc5 15. Nb5 g6 16. Nec3 Nh5 17. Ne2 Bf8 18. Qd2 Bg7 19. b3 Rf8 20. Ng3 Nf4 21. Ne2 Qg5 22. Nxf4 exf4 23. Qd3 Bxa1 24. Rxa1 Ba6 25. Qc3 Bxb5 26. axb5 h5 27. Rxa5 f3 28. g3= Qc1+ 29. Kh2 Rxa5 30. Qxa5 0-1
Svitlica,Nenad
Zhelnin,V
TCh-EUR Senior +65 2017
Novi Sad SRB
2017
13652281              1. c4 e6 2. Nc3 d5 3. cxd5 exd5 4. d4 c6 5. Nf3 Nf6 6. e3 Bg4 7. Be2 Nbd7 8. O-O Bd6 9. a3 O-O 10. Nh4 Be6 11. Nf3 Re8 12. Qc2 g6 13. Ng5 Bf5 14. Bd3 Bxd3 15. Qxd3 Bxh2+ 16. Kxh2 Ng4+ 17. Kg1 Qxg5 18. e4 dxe4 19. Nxe4 Qd5 20. Nc3 Qd6 21. g3 Nb6 22. Bf4 Qd7 23. Qf3 Qf5 24. Kg2 g5 25. Be5 Qxf3+ 0-1
Ranki,Martti
Pushkov,N
TCh-EUR Senior +65 2017
Novi Sad SRB
2017
13652283              1. d4 d5 2. Bf4 e6 3. e3 Bd6 4. Bg3 Qe7 5. Nf3 Nd7 6. Bd3 e5 7. dxe5 Nxe5 8. Nxe5 Bxe5 9. c3 Nf6 10. Nd2 O-O 11. Nf3 Bxg3 12. hxg3 h6 13. Qc2 c5 14. b3 Bg4 15. O-O Rfe8 16. Rfe1 Ne4 17. Nd2 a6 18. c4 Nxd2 19. Qxd2 dxc4 20. Bxc4 Red8 21. Qc2 b5 22. Be2 Bxe2 23. Rxe2 Rac8 24. Rd1 Rxd1+ 25. Qxd1 c4 26. bxc4 Rxc4 27. Rd2 Qa3 28. Rd8+ Kh7 29. Qb1+ g6 30. Kh2 Qc3 31. Qd1 Qf6 32. f3 Qe5 33. Rd7 Rh4+ 34. Kg1 Qxe3+ 0-1
Johnsen,Oystein
Sorensen,B
TCh-EUR Senior +65 2017
Novi Sad SRB
2017
13652286              1. d4 d5 2. Bf4 Nf6 3. e3 c6 4. c4 g6 5. Nc3 Bg7 6. h3 a6 7. Rc1 O-O 8. Nf3 e6 9. b4 dxc4 10. Bxc4 Nd5 11. Nxd5 exd5 12. Bd3 Re8 13. O-O Bf8 14. Qb3 Qe7 15. Rb1 Be6 16. Rfc1 Nd7 17. Qc2 Rec8 18. Qe2 b5 19. Ne5 Nxe5 20. Bxe5 f6 21. Bg3 a5 22. bxa5 Rxa5 23. Rb2 f5 24. Rbc2 Bd7 25. Be5 Qe6 26. f4 Rca8 27. Rf1 Rc8 28. g4= Qf7 29. g5 Rca8 30. Rf2 Bg7 31. h4 Bxe5 32. fxe5 Qe6 33. h5 Be8 34. Qf1 Ra3 35. hxg6 hxg6 36. Rh2 Qe7 37. Qh3 Qg7 38. Bf1 b4 39. e6 f4 40. Qg4 Rxe3 41. Qxf4= Rxe6 42. Rcf2 Ra7 43. Qd2 Rb7 44. Rh4 b3 45. axb3 Rxb3 46. Rfh2 Rb1 47. Rf2 Re7 48. Qd3 Rbe1 49. Qh3 R1e4 50. Rh8+ Qxh8 51. Rf8+ Kxf8 52. Qxh8+ Kf7 53. Qh7+ Ke6 54. Qh3+ Kd6 55. Qg3+ Ke6 56. Qh3+ 1/2-1/2
Johnsen,Oystein
Vucenovic,D
TCh-EUR Senior +65 2017
Novi Sad SRB
2017
13652287              1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. c3 Nf6 4. e5 Nd5 5. Bc4 Nb6 6. Bb3 g6 7. O-O Bg7 8. Re1 O-O 9. d4 cxd4 10. cxd4 d6 11. exd6 Qxd6 12. d5 Na5 13. Nc3 Nxb3 14. axb3 Bg4 15. h3 Bf5 16. Nd4 Bd7 17. Nf3 Rfc8 18. Bg5 Bxc3 19. bxc3 Rxc3 20. Bxe7 Qxd5 21. Bf6 Rc6 22. Bd4 Be6 23. Qd2 Qh5 24. Re5 Bf5 25. Qe3 Nd7 26. Re8+ Rxe8 27. Qxe8+ Nf8 28. Ne5 Rc7 29. g4 Qxh3 30. Bc5 Qh6 31. Bd6 Rc1+ 32. Rxc1 Qxc1+ 33. Kh2 Qf4+ 34. Kg1 Qc1+ 35. Kh2 Qf4+ 36. Kg1 Qc1+ 1/2-1/2
Cabarkapa,S
Maurer,F
TCh-EUR Senior +65 2017
Novi Sad SRB
2017
13652290              1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 b6 4. g3 Bb7 5. Bg2 Be7 6. Nc3 O-O 7. O-O d6 8. d5 e5 9. e4 Bc8 10. Ne1 Ne8 11. Nd3 a5 12. f4 Nd7 13. Be3 exf4 14. gxf4 Bf6 15. Qd2= Ba6 16. b3 a4 17. Rae1 axb3 18. axb3 Nc5 19. Bxc5 bxc5 20. e5 Bh4 21. Ra1 Bb7 22. Ne4 Rb8 23. b4 cxb4 24. Nxb4 f5 25. Ng3 Qe7 26. Nd3 dxe5 27. fxe5 Bg5 28. Qf2 Bc8 29. Qd4 f4 30. Ne4 Bg4 31. Nxg5 Qxg5 32. Rxf4 Rxf4 33. Qxf4 Qxf4 34. Nxf4 g6 35. c5 Rb4 36. Nd3 Rd4 37. Nf2 Bf5 38. Rd1 Rc4 39. c6 1-0
Pushkov,N
Mashayekh,Majid
TCh-EUR Senior +65 2017
Novi Sad SRB
2017
13652307              1. e4 c5 2. c4 Nc6 3. Nc3 g6 4. g3 Bg7 5. Bg2 a6 6. Nge2 Rb8 7. Rb1 b5 8. cxb5 axb5 9. a3 b4 10. axb4 Nxb4 11. O-O Ba6 12. h3 Bd3 13. Ra1 Bc2 0-1
Patola,E
Balashov,Y
TCh-EUR Senior +65 2017
Novi Sad SRB
2017
13652324              1. e4 c6 2. d4 d5 3. e5 c5 4. dxc5 Nc6 5. Bb5 e6 6. Be3 Ne7 7. c3 Bd7 8. Bxc6= Bxc6 9. Nf3 Nf5 10. Bd4 Nxd4 11. Qxd4 Qc7 12. b4 a5 13. O-O Be7 14. Nbd2 O-O 15. a3 f6 16. Rfe1 Ba4 17. Qe3 fxe5 18. Qxe5 Qxe5 19. Nxe5 Bf6 20. Ndf3 Rfe8 21. Nd4= Rac8 22. f4 Re7 23. Re3 Be8 24. Rae1 axb4 25. axb4 Ra8 26. b5 Rc8 27. c6 bxc6 28. Nexc6 Bxc6 29. Nxc6 Rb7 30. Rxe6 Bxc3 31. Ne7+ Rxe7 32. Rxe7 Bxe1 33. Rxe1 Kf7 34. b6 Rb8 35. Rb1 Ke6 36. Kf2 Kd6 37. Ke3 Kc5 38. b7 g6 39. Kd3 h5 40. g3 h4 41. gxh4 d4 42. Rb2 Kd5 43. Rb6 Kc5 44. Rxg6 Rxb7 45. Rg5+ Kd6 46. Kxd4 Rb4+ 47. Ke3 Rb3+ 48. Ke4 Rh3 49. h5 Ke6 50. Rg6+ Kf7 51. Rg5 Kf6 52. Ra5 Rxh2 53. Ra6+ Kf7 54. h6 Rh5 55. Kf3 Rh1 56. Kg4 Rh2 57. Kg5 Kg8 58. Ra7 Rg2+ 59. Kf6 Rh2 60. Rg7+ Kh8 61. Rg6 Rf2 62. f5 Kh7 63. Rg4 Rf1 64. Rh4 Ra1 65. Re4 Rf1 66. Re2= Rf3 67. Ke6 Rh3 68. Ke7 1-0
Van de Wynkele,H
Rosenlund,T
TCh-EUR Senior +65 2017
Novi Sad SRB
2017
13652340              1. c4 Nf6 2. Nc3 e5 3. g3 c6 4. Nf3 e4 5. Nd4 d5 6. cxd5 Qb6 7. e3 cxd5 8. d3 exd3 9. Qxd3 Nc6 10. Bg2 Nxd4 11. exd4 Be6 12. O-O Be7 13. Bg5 O-O 14. Rfd1 1/2-1/2
Reuben,S
Van Herck,M
TCh-EUR Senior +65 2017
Novi Sad SRB
2017Rating    ..2500 2500..2600 2600..2700 2700..2800 2800..
Copyright 2014-2019 At-Krays