Internet Chessbase
Chess games database online

  Home      Games      ECO explorer       Opening explorer      Games raw      Collection      7 pieces endgame      Opening repertoire      Miscellaneous          
Sign in      Register      Forgot  
Next page...  

Search   Borhy,Marcell
     
15043522              1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 g6 6. Be3 a6 7. f3 b5 8. Qd2= Bb7 9. a4 e5 10. Nb3 b4 11. Na2 d5 12. exd5 Nxd5 13. O-O-O Qc7 14. Bh6 Bxh6 15. Qxh6 Nd7 16. Kb1 Rc8 17. Rd2 Bc6 18. a5 Qb7 19. Bc4 Ne7 20. Qg7 Rf8 21. Re1 Ba4 22. Re4 Bxb3 23. Bxb3 Qb5 24. Rde2 Nf5 25. Rxe5+ Nxe5 26. Rxe5+ Kd7 27. Rxb5= Nxg7 28. Rd5+ Ke7 29. Nxb4 Ne6 30. Nxa6 Rfd8 31. Nb4 Rd6 32. a6 Rb6 33. c3 1-0
Mihok,O
Borhy,Marcell
1st Vezerkepzo GM 2021
Budapest HUN
2021
15043953              1. e4 d6 2. d4 Nf6 3. Nc3 e5 4. Nf3 Nbd7 5. Bc4 Be7 6. O-O Nb6 7. Bb3 exd4 8. Qxd4 O-O 9. Qd3 Nbd7 10. Be3 Ne5 11. Nxe5 dxe5 12. Qb5 Nd7 13. Ne2 1/2-1/2
Petenyi,T
Borhy,Marcell
1st Vezerkepzo GM 2021
Budapest HUN
2021
15044321              1. Nf3 d5 2. d4 Nf6 3. c4 c6 4. Nc3 e6 5. Bg5 Nbd7 6. e3 Qa5 7. cxd5 Nxd5 8. Rc1= Nxc3 9. bxc3 Ba3 10. Rc2 b6 11. Bd3 Ba6 12. O-O Bxd3 13. Qxd3 O-O 14. c4 Rfe8 15. e4 Bf8 16. Bf4 Rad8 17. e5 h6 18. h4 Qa4 19. Bg3 Nc5 20. Qe2 Na6 21. Rd1 Nb4 22. Rcd2 b5 23. h5 Rc8 24. Bh4 Qa6 25. c5 Nd5 26. Rc1 Qa3 27. Rcc2 Rb8 28. Qe4 b4 29. Rb2 Rb7 30. Rdc2 Qa6 31. Rd2 Reb8 32. g4 b3 33. axb3 Rxb3 34. Rxb3 Rxb3 35. g5 Nc3 36. Qg4 Rb1+ 37. Kh2 Qf1 38. gxh6 Qh1+ 39. Kg3 Rg1+ 40. Nxg1 Ne4+ 41. Kf4 Nxd2 42. Ke3 Nf1+ 43. Kd3 Qd5 44. hxg7 Qb3+ 45. Ke2 Qc4+ 46. Ke1 Bxc5 47. Qe2 Qxd4 48. Nf3 Qa1+ 49. Qd1 Qxd1+ 50. Kxd1 Kxg7 51. Ke2 a5 52. Bg5 a4 53. Kxf1 a3 54. Bc1 a2 55. Bb2 Kh6 56. Nd4 Kxh5 57. Nxc6 Kg4 58. Ke2 Kf4 59. f3 Kf5 60. Nd8 Kg6 61. Kd3 Ba3 62. Ba1 Bc1 63. Ke4 Ba3 64. Nc6 Bc5 65. Nd4 Be7 66. f4 Bc5 67. Ne2 Kh5 68. Nc1 Kg4 69. Nxa2 Ba3 70. Bd4 Bf8 71. Nc3 Bh6 72. Be3 Bg7 73. Nb5 f6 74. exf6 Bxf6 75. Nc7 Kh5 76. Nxe6 Kg6 77. Bd4 Be7 78. Nc7 Bh4 79. Nd5 Bd8 80. f5+ Kf7 81. f6 Bxf6 82. Bxf6 Ke6 83. Be5 Kd7 84. Nb4 Ke6 85. Nd3 Kd7 86. Kd5 Ke7 87. Nf4 Kd7 88. Bd6 Kc8 89. Kc6 Kd8 90. Be5 Kc8 91. Nd5 Kd8 92. Nb6 Ke7 93. Kd5 Kf7 94. Nc8 Kg6 95. Ke4 Kg5 96. Ne7 Kg4 97. Nd5 Kg5 98. Bf4+ Kg4 99. Ne3+ Kh4 100. Kf3 Kh5 101. Nd5 Kh4 102. Nf6 Kh3 103. Ne4 Kh4 104. Bg3+ Kh5 105. Kf4 Kg6 106. Bh4 Kh5 107. Bg5 Kg6 108. Kg4 Kf7 109. Kf5 Ke8 110. Ke6 Kf8 111. Bf6 Kg8 112. Kf5 Kf8 113. Nd6 Kg8 114. Kg6 Kf8 115. Bg5 Kg8 116. Be7 Kh8 117. Nf7+ Kg8 118. Nh6+ Kh8 119. Bf6# 1-0
Borhy,Marcell
Petkov,Momchil
1st Vezerkepzo GM 2021
Budapest HUN
2021
15044417              1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nf3 a6 4. cxd5 exd5 5. Nc3 Nf6 6. Bg5 Be6 7. e3 Nbd7 8. Bd3= Bd6 9. O-O c6 10. Qc2 h6 11. Bf4 Qb8 12. Bxd6 1/2-1/2
Borhy,Marcell
Nguyen Huynh Minh Huy
1st Vezerkepzo GM 2021
Budapest HUN
2021
15044599              1. d4 d6 2. Nf3 g6 3. e4 Bg7 4. Be2 Nf6 5. Nc3 O-O 6. O-O Nbd7 7. Re1 e5 8. d5= Nh5 9. Bg5 f6 10. Be3 Nf4 11. Bf1 g5 12. g3 Ng6 13. Nd2 a6 14. Nc4 Nb8 15. a4= Qe8 16. a5 Ne7 17. Na4 Qg6 18. Qd2 h6 19. Nab6 cxb6 20. Nxb6 Ra7 21. Qb4 f5 22. Nxc8 Nxc8 23. Bxa7 Nxa7 24. Qxb7 Qf7 25. Qxf7+ Kxf7 26. exf5 Bf6 27. Re3 Nd7 28. Bxa6 Nc5 29. Bf1 Rb8 30. Rb1 Nb5 31. Bxb5 Rxb5 32. Ra3 Na6 33. b4 Bd8 34. c4 Rb8 35. b5 Nc5 36. g4 Ke7 37. b6 Na6 38. Rh3 Rc8 39. Rxh6 Rxc4 40. Rh7+ Kf6 41. h3 e4 42. Ra7 Nc5 43. Ra8 Ke7 44. a6 Bxb6 45. Rxb6 Rc1+ 46. Kg2 Nd3 47. Rc6 Ra1 48. Rc3 Nf4+ 49. Kh2 Ra2 50. Re3 Rxf2+ 51. Kg1 Ra2 52. Rxe4+ Kf6 53. a7 Ra1+ 54. Kf2= Nxh3+ 55. Kg2 Ra2+ 56. Kxh3 Ra3+ 57. Kg2 Rxa7 58. Re6+ 1-0
Borhy,Marcell
Egresi,M
1st Vezerkepzo GM 2021
Budapest HUN
2021
15045153              1. c4 e6 2. Nc3 Nf6 3. Nf3 d5 4. d4 dxc4 5. e4 b5 6. e5 Nd5 7. Nxb5 Nb6 8. Be2 a6 9. Nc3 Bb7 10. O-O Nc6 11. Qd2 Bb4 12. Rd1 Qd7 13. Qg5 Bxc3 14. Qxg7 O-O-O 15. bxc3 Rdg8 16. Qh6 Ne7 17. Ne1 Na4 18. Bd2 Rg6 19. Qh3 Rhg8 20. Bf3 Bd5 21. Rab1 Qc6 22. Bxd5 Nxd5 23. Qf3 f5 24. exf6 Rxf6 25. Qe4 Qd6 26. Rdc1 Rfg6 27. g3= Rf8 28. Ng2 Rgf6 29. Nf4 Nab6 30. Re1 h6 31. Re2 Rg8 32. Nxd5 Nxd5 33. Be1 Rfg6 34. Reb2 Kd7 35. Rb8 Rxb8 36. Rxb8 Rg7 37. Qh4 Kc6 38. Qxh6 Re7 39. h4 Qa3 40. Qd2 e5 41. dxe5 Rxe5 42. Qh6+ Qd6 43. Qxd6+ cxd6 44. Kf1 Rf5 45. f4 Nb6 46. Re8= Ra5 47. Re2 d5 48. Bf2 Nc8 49. g4 Nd6 50. h5 Ne4 51. h6 1-0
Borhy,Marcell
Leszko,Bence
1st Vezerkepzo GM 2021
Budapest HUN
2021
15045258              1. e4 d6 2. d4 Nf6 3. f3 e5 4. d5 Be7 5. Be3 c6 6. c4 a5 7. Nc3 Na6 8. Bd3 Nd7 9. Qd2 Nac5 10. Bc2 a4 11. Rb1 Qa5 12. Nge2 Qb4 13. b3 Nb6 14. O-O axb3 15. axb3= Ra3 16. Qd1 Na6 17. Kh1 cxd5 18. Nb5 Ra2 19. Bxb6 d4 20. Nc1 1-0
Song,Ju
Borhy,Marcell
1st Vezerkepzo GM 2021
Budapest HUN
2021
15045960              1. e4 c5 2. Nf3 b6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Bb7 5. Nc3 a6 6. g3 e6 7. Bg2 d6 8. O-O Nd7 9. f4 Qc7 10. Be3 Ngf6 11. f5 e5 12. Nb3 b5 13. a3 Rc8 14. g4 h6 15. Qe2 Be7 16. Rad1 Nb6 17. Na5 Ba8 18. Bf3 O-O 19. Qf2 Na4 20. Nxa4 bxa4 21. Bb6 Qb8 22. c4 Bxe4 23. Bxe4 Nxe4 24. Qe3 Bg5 0-1
Palczert,Matyas
Borhy,Marcell
1st Vezerkepzo GM 2021
Budapest HUN
2021
15062396              1. Nf3 d5 2. e3 Nf6 3. c4 e6 4. Nc3 c5 5. cxd5 Nxd5 6. Nxd5 Qxd5 7. b3 Be7 8. Bb2 O-O 9. Bc4 Qd6 10. O-O Nc6 11. d4 Rd8 12. Qe2 cxd4 13. Rad1 Bd7 14. Nxd4= Nxd4 15. Bxd4 Qc7 16. Qg4 Bf8 17. Bf6 Rdc8 18. Rd4 Kh8 19. Bh4 Bc6 20. Qh5 Be8 21. Rfd1 Qc5 22. Qf3 b5 23. Bd3 Be7 24. b4 Qc7 25. Bg3 Qb6 26. Be4 1-0
Nagy, Gabor
Borhy, Marcell
I Torneo Vezerkepzo GM
Budapest UNG
2021
15064803              1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. g3 c6 4. Bg2 d5 5. Qa4 Bg7 6. cxd5 Nxd5 7. Nf3 O-O 8. O-O Bg4 9. e3 Nb6 10. Qc2 Na6 11. h3 Be6 12. Rd1 Qc8 13. Ng5 Bd7 14. Kh2 h6 15. Ne4= Bf5 16. Nbc3 c5 17. Qe2 cxd4 18. exd4 Re8 19. Be3 Nc4 20. Rac1 Nxe3 21. fxe3 Qd7 22. Nf2 g5 23. Qb5 Rab8 24. Qa5 Bg6 25. Nb5 Rbc8 26. Nxa7 Rxc1 27. Rxc1 e5 28. d5 e4 29. Rd1 Qf5 30. Rd2 h5 31. Qb5 Nc7 32. Qxb7 Be5 33. d6 h4 34. Ng4 hxg3+ 35. Kg1 Ne6 36. Nc6 Kh8 37. Ncxe5 Rd8 38. Bxe4 1-0
Borhy,Marcell
Geher,Koppany
Hello Sakk Cup Alekhine
Tornelo INT
2021
15064841              1. c4 e5 2. g3 f5 3. Bg2 Nf6 4. Nc3 Bb4 5. d3 Bxc3+ 6. bxc3 O-O 7. Nf3 d6 8. O-O Nc6 9. Rb1 Qe8 10. d4 e4 11. Nd2 e3 12. Nb3 Ne4 13. Bxe4 exf2+ 14. Rxf2 Qxe4 15. Qd3 Re8 16. Qxe4 Rxe4 17. Bf4 b6 18. c5 bxc5 19. dxc5 dxc5 20. Bxc7 Rc4 21. Bd6= Rxc3 22. Nxc5 Nd8 23. e4 Nf7 24. Be7 Re3 25. Rfb2 Ne5 26. Rb8 Rxb8 27. Rxb8 Kf7 28. Bg5 Rc3 29. Rxc8 Nf3+ 30. Kf2 Nxg5 31. Rc7+ Kg8 32. Rc8+ Kf7 33. Rc7+ Kg6 34. exf5+ Kxf5 35. Na6 Ne4+ 36. Ke2 Rxc7 37. Nxc7 Kg4 38. Nb5 a5 39. Kf1 Kh3 40. Kg1 Nd2 41. Nc3 Nf3+ 42. Kf2 Nxh2 43. a4 Ng4+ 44. Kf3 Ne5+ 45. Kf2 Nd3+ 46. Kf3= Nc5 47. Kf2 Kg4 48. Kg2 h5 49. Kf2 g6 50. Kg2 Ne6 51. Ne4 Nd4 52. Nd6 Ne2 53. Nc4 Nxg3 54. Nxa5 Ne4 55. Nc4 h4 56. a5 h3+ 57. Kh2 Nc5 58. Ne5+ Kf5 59. Nxg6 Kxg6 60. Kxh3 Kf5 61. Kg3 1/2-1/2
Gombocz,Ferenc Jr.
Borhy,Marcell
Hello Sakk Cup Alekhine
Tornelo INT
2021
15066201              1. e4 c5 2. Nf3 Nf6 3. Nc3 d5 4. Bb5+ Bd7 5. e5 Bxb5 6. Nxb5 Nfd7 7. e6 fxe6 8. O-O Qb6 9. c4 e5 10. Nc3 dxc4 11. Qe2 Nc6 12. Qxc4 Qb4 13. Qe6 Nd4 14. Nxd4 exd4 15. Nd5 Qa5 16. b4 cxb4 17. Bb2 Nf6 18. Nxf6+ gxf6 19. Bxd4 Qa6 20. Qf5 Bg7 21. Qh5+ Kf8 22. Rfe1 Rc8 23. Bc5 Re8 24. Rxe7 Rxe7 25. Re1 h6 26. Rxe7 Kg8 27. Qf7+ 1-0
Pasztor,Balazs
Borhy,Marcell
Hello Sakk Cup Alekhine
Tornelo INT
2021
15066238              1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. g3 c6 4. Bg2 d5 5. Qa4 Nbd7 6. cxd5 cxd5 7. Nc3 Bg7 8. Nf3 O-O 9. O-O Nb6 10. Qb3 Re8 11. Bf4 Bd7 12. Ne5 e6 13. Rfc1 Rc8 14. Nxd7 Nfxd7 15. Nb5 Rxc1+ 16. Rxc1 e5 17. dxe5 Bxe5 18. Bxe5 Rxe5 19. e3 a6 20. Nc7 Qc8 21. Qd1 Qd8 22. Nxd5 Nxd5 23. Bxd5 Nf6 24. Bxf7+ 1-0
Borhy,Marcell
Lakatos,Tamas
Hello Sakk Cup Alekhine
Tornelo INT
2021
15067247              1. g4 d5 2. e3 e5 3. Bg2 Be6 4. Nc3 Bb4 5. d4 Nc6 6. dxe5 Nxe5 7. Qd4 Qd6 8. Bd2 c5 9. Qf4 O-O-O 10. h3 f6 11. O-O-O Ne7 12. Nge2 Kb8 13. Kb1 h5 14. gxh5 Rxh5 15. Nb5 Qb6 16. Bxb4 Qxb5 17. Bc3 Qxe2 18. Bf3 Ng6 19. Bxe2 Nxf4 20. exf4 Rf5 21. fxe5 Rxf2 22. Rd2 d4 23. Bg4 Rxd2 24. Bxd2 Bxg4 25. hxg4 fxe5 26. Re1 Re8 27. Rxe5 Rxe5 28. Bf4 g6 29. Bxe5+ Kc8 30. b4 cxb4 31. Bxd4 a6 32. Kb2 Kd7 33. Kb3 1-0
Borhy,Marcell
Bokorovics,Bertalan
Hello Sakk Cup Alekhine
Tornelo INT
2021
15069577              1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nf3 Nf6 4. g3 Be7 5. Bg2 O-O 6. O-O c6 7. Nc3 b6 8. Ne5 Bb7 9. e4 Nbd7 10. Nxc6 Bxc6 11. exd5 exd5 12. cxd5 Bb7 13. d6 Bxg2 14. dxe7 Qxe7 15. Kxg2 Rfd8 16. Qf3 h6 17. Rd1 Rac8 18. b3 Nf8 19. Bb2 Ne6 20. d5 Ng5 21. Qf5= Qb7 22. h4 Ne6 23. Rd2 Rd7 24. Rad1 Rcd8 25. Kh2 Nf8 26. Ba3 b5 27. Bc5 a6 28. b4 Qc7 29. Rd3 Ng6 30. Kg1 Re8 31. d6 Qc6 32. Nd5 Nxd5 33. Rxd5 Re6 34. h5 Nf8 35. Qg4 Nh7 36. Qd4 Nf6 37. Re5 Rxe5 38. Qxe5 Rd8 39. Qf5 Rd7 40. Rd4 Qb7 41. Rd3 Qc6 42. Re3 Rd8 43. Re7 Rd7 44. Re5 Rd8 45. Kh2 Rd7 46. Re7 Rd8 47. Rc7 Qe8 48. Re7 Qc6 49. Kg1 Rd7 50. Qe5 Rd8 51. Rc7 Qf3 52. Qe7 Qd1+ 53. Kh2 Qxh5+ 54. Kg2 Qd5+ 55. Kf1 Qd1+ 56. Qe1 Qd3+ 57. Kg1 Ng4 58. Re7 Nf6 59. Qe2 Qf5 60. Re5= Qd7 61. Re7 Qc6 62. Rc7 Qd5 63. Re7 Qc6 64. Qd3 Rd7 65. Re5 Rd8 66. Qb3 Qd7 67. Re7 Qg4 68. Qxf7+ Kh8 69. Re1 Rd7 70. Qf8+ Kh7 71. Qa8 Qf5 72. Qxa6 Qd3 73. Qa8= Qf5 74. Qc6 Qd3 75. Re7 Qf5 76. Rxd7 Nxd7 77. Qxb5 Qe6 78. Qd3+ Kg8 79. a4 Ne5 80. Qe3 Qf5 81. Kg2 Qe6 82. Qe4 Qf6 83. Bd4 1-0
Borhy,Marcell
Gombocz,Zsofia
Hello Sakk Cup Alekhine
Tornelo INT
2021
15100727              1. e4 c5 2. Nf3 b6 3. Bc4 Bb7 4. O-O e6 5. Re1 a6 6. c3 Nf6 7. e5 Nd5 8. d4 b5 9. Bd3 cxd4 10. cxd4 Be7 11. Nc3 d6 12. exd6 Qxd6 13. a4 bxa4 14. Ne4 Qb6 15. Ne5 Nc6 16. Qg4 g6 17. Nxf7 Kxf7 18. Ng5+ Ke8 19. Qxe6 Nd8 20. Qg4 Kf8 21. Ne6+ Nxe6 22. Rxe6 Qb3 23. Bh6+ Ke8 24. Qe2 Kd7 25. Bc2 Qb4 26. Bxa4+ Kc8 27. Qe5 Rg8 28. Rc1+ Kd8 29. Bg5 1-0
Bartel,Mat
Borhy,Marcell
European Online CC GpG
Tornelo INT
2021
15100830              1. Nf3 d5 2. d4 Nf6 3. c4 c6 4. Nc3 dxc4 5. a4 a5 6. e4 Bg4 7. Bxc4 e6 8. Be3= Bb4 9. Qc2 Nbd7 10. O-O O-O 11. Be2 Bh5 12. Rfd1 h6 13. d5 exd5 14. exd5 Bg6 15. Qb3 Ng4 16. dxc6 bxc6 17. Bf4 Qb6 18. Bg3 Rad8 19. Qc4 Ngf6 20. Nd4 Rc8 21. Bf3= Rfe8 22. Re1 Rxe1+ 23. Rxe1 Nc5 24. Rd1 Nce4 25. Bxe4 Nxe4 26. Nxe4 Bxe4 27. Nc2= Rd8 28. Rxd8+ Qxd8 29. Nxb4 axb4 30. f3 Qd1+ 31. Qf1 1-0
Borhy,Marcell
Jobava,Ba
European Online CC GpG
Tornelo INT
2021
15101565              1. d4 d5 2. Nf3 Nf6 3. c4 dxc4 4. e3 a6 5. a4 Bg4 6. Bxc4 e6 7. h3 Bh5 8. Nc3= Nc6 9. O-O Bd6 10. Be2 O-O 11. b3 Qe7 12. Bb2 Rad8 13. Ne5 Bxe2 14. Nxc6 Bxd1 15. Nxe7+ Bxe7 16. Rfxd1 Rd7 17. Kf1 Rfd8 18. Rac1 Kf8 19. Ke2 c5 20. dxc5 Bxc5 21. Rxd7 Rxd7 22. Nb5 Bb4 23. Nd4 Ke7 24. Rc4 Bd6 25. Nf3 g6 26. Ne5 Rc7 27. Rxc7+ Bxc7 28. Ba3+ Ke8 29. Nc4 Kd7 30. Kd3 b5 31. axb5 axb5 32. Nd2 Nd5 33. Ne4 h5 34. Kd4 Kc6 35. Ng5 e5+ 36. Kd3 f6 37. Nf3 Bd6 38. Bb2 g5 39. g4 hxg4 40. hxg4 Kd7 41. Nd2 Ke6 42. Ne4 Be7 43. Ng3 Nb4+ 44. Kd2 Nd5 45. Nf5 Bf8 46. Kd3= Nb4+ 47. Kd2 Nd5 48. Ke2 Bb4 49. Kd3 Be1 50. f3 Bb4 51. Ng3 Be7 52. Bc3 Bc5 53. Bd2 Bb6 54. Ne4 Bd8 55. Nc5+ Kf7 56. Ke4 Ne7 57. Bb4 Nc6 58. Bc3 Ne7 59. Bd2 Bb6 60. Nd7 Ba7 61. Bb4 Nc6 62. Bc5 Bxc5 63. Nxc5 Ke7 64. Kf5 Nb4 65. Nb7 Nd5 66. Ke4 Ke6 67. Nc5+ Kd6 68. Nb7+ Ke6 69. Nc5+ Kd6 70. Nd3 Ke6 71. Nc1 Nc3+ 72. Kd3= Nd5 73. Ne2 Nb4+ 74. Ke4 Nd5 75. Ng3 Ne7 76. Kd3 Nc6 77. Ne4 Nb4+ 78. Kd2 Nd5 79. Ke2 Kd7 80. Kd3 Ke6 81. Kd2 Kd7 82. Nc3 Nc7 83. Kd3 Kd6 84. Ke4 Kc5 85. Kf5 Kb4 86. Nxb5 Kxb5 87. Kxf6 Nd5+ 88. Kxe5 Nxe3 89. Kf6 Kc5 90. Kxg5 Kd6 91. Kf6= Nd5+ 92. Kf7 Ke5 93. g5 1-0
Harvey,Marcus R
Borhy,Marcell
European Online CC GpG
Tornelo INT
2021
15101613              1. c4 e6 2. Nf3 d5 3. d4 Nf6 4. g3 c6 5. Bg2 Nbd7 6. O-O dxc4 7. a4 a5 8. Qc2= Nb6 9. e4 Be7 10. Rd1 O-O 11. Na3 h6 12. Ne5 Nfd7 13. Nexc4 Nxc4 14. Nxc4 b6 15. Be3 Bb7 16. Qb3 Bb4 17. Rac1 Rc8 18. Bd2 b5 19. Na3 bxa4 20. Qxa4 Nb6 21. Qb3= Qe7 22. Bxb4 Qxb4 23. Qxb4 axb4 24. Nc2 b3 25. Na1 Na4 26. Rd2 c5 27. Rc4 Bc6 28. dxc5 Rfd8 29. Nxb3 Rxd2 30. Nxd2 Nxb2 31. Rc2 Na4 32. f3 Bb5 33. Nb3 Bd3 34. Rc1 Rb8 35. Nd4 Rb4 36. Nc6 Rb5 37. Ne5 1-0
Borhy,Marcell
Flear,G
European Online CC GpG
Tornelo INT
2021
15101896              1. c4 Nf6 2. d4 g6 3. g3 c6 4. Bg2 d5 5. Qa4 dxc4 6. Qxc4 Bg7 7. Nf3 O-O 8. Nc3= Nfd7 9. O-O Nb6 10. Qd3 N8d7 11. Bf4 Nd5 12. Nxd5 cxd5 13. Rfc1 Nb6 14. Bc7 Qe8 15. Bxb6 axb6 16. Qb3 Qd8 17. e3 e6 18. Rc3 Bd7 19. Rac1 Ba4 20. Qa3 Bd1 21. Qb4= Bxf3 22. Bxf3 Rxa2 23. Rc7 e5 24. Qb3 Ra1 25. Rxa1 Qxc7 26. dxe5 Qxe5 27. Bxd5= Qxb2 28. Qxb2 Bxb2 29. Rb1 Be5 30. Rxb6 Rb8 31. f4 Bg7 32. Kg2 Kf8 33. Kf3 f5 34. h3 Rd8 35. Bxb7 Rb8 36. Rb5 Ke7 37. g4 fxg4+ 38. hxg4 Kd6 39. e4 Kc7 40. Bc6= Rxb5 41. Bxb5 g5 42. fxg5 Be5 43. Bc4 Kd6 44. Bg8 Ke7 45. Bxh7 Kf7 46. Bf5 Ke7 47. Kg2 Bf4 48. Kf3 Bxg5 49. e5 Bc1 50. Ke4 Bh6 51. Bc8 Bg7 52. Kf5 Bh8 53. g5= Bg7 54. Ba6 Bh8 55. Bc4 Bg7 56. e6 Bc3 57. Kg6 Bd2 58. Kh5 Bc3 59. Kh6 Bd2 60. Bb3 Be3 61. Kh5 Bd4 62. Kg6 Be3 63. Kh6 Bd2 64. Kh5 Bc3 65. g6 Bg7 66. Kg5 Bf8 67. Kf5 Bg7 68. Ba4 Bf8 69. Bd7 Bg7 70. Kg5 Bf8 71. Kg4 Bg7 72. Kf5 Bf8 73. Be8= Bg7 74. Bf7 Bf8 75. Kg5 Bg7 76. Kh5 Bf8 77. Bg8 Bg7 78. Kg5 Bf8 79. g7 Bxg7 80. Kg6 Bb2 81. Bf7 Ba1 82. Kf5 Bb2 83. Ke4 Ba1 84. Kf5 Bb2 85. Ke4 Ba1 86. Kf5 1/2-1/2
Borhy,Marcell
Sevdimaliev,U
European Online CC GpG
Tornelo INT
2021
15101915              1. Nf3 b6 2. g3 Bb7 3. Bg2 Nf6 4. O-O e6 5. c4 Be7 6. Nc3 O-O 7. Re1 d5 8. cxd5= Nxd5 9. e4 Nxc3 10. bxc3 c5 11. d4 Nd7 12. Bf4 cxd4 13. cxd4 Rc8 14. Qd2 b5 15. Rab1 Qb6 16. d5 exd5 17. exd5 Bf6 18. Red1 Rfd8 19. Nd4 Bxd4 20. Qxd4 Qxd4 21. Rxd4 a6 22. a4 Rc5 23. Rdd1 Nf6 24. Be3 Rcc8 25. axb5 axb5 26. Rxb5 Ba6 27. Ra5= Be2 28. Re1 Bg4 29. h3 Bf5 30. g4 Be4 31. Bg5 Bxg2 32. Bxf6 gxf6 33. Kxg2 Rd7 34. Rd1 Rcd8 35. Kf3 Kg7 36. Ke4 h6 37. Ra6 Re8+ 38. Kf4 Red8 39. d6 Rb8 40. Ke4= Rb4+ 41. Rd4 Rb2 42. Kd5 Rd8 43. f4 Rc2 44. Rc6 Ra2 45. Kc5 Rd7 46. Rc7 Rc2+ 47. Kb6 Rcxc7 48. dxc7 Rxd4 49. c8=Q Rxf4 50. Qc3 Re4 51. Kc5 Re5+ 52. Kd4 Kg6 53. Qd3+ Kg7 54. Qf3 Kg6 55. Qf4 Kg7 56. h4 Ra5 57. Kc3 Rc5+ 58. Kb4 Re5 59. Kc4 Ra5 60. Kb4 Re5 61. Qd4 Kg6 62. Kc3 Kg7 63. Kd3 Kg6 64. Qd8 Kg7 65. Qc8 Re6 66. Kd4= Re5 67. Qc2 Kg8 68. Qf2 Kg7 69. Qg3 Ra5 70. Qf3 Ra4+ 71. Kc5 Ra5+ 72. Kd6 Ra6+ 73. Ke7 Re6+ 74. Kd7 Re5 75. Qf4 Kg6 76. Kd6 Re6+ 77. Kd7 Re5 78. Qc4 Kg7 79. Qd4 Kg6 80. Qd6 Kg7 81. Qd3 Ra5 82. Qd4 Re5 83. Kd6 Re6+ 84. Kc7 Re5 85. Kd7 Kg6 86. Kd6 Re6+ 87. Kd5 Re5+ 88. Kd6 Re6+ 89. Kd7 Re5 1/2-1/2
Borhy,Marcell
Persanyi,Barnabas
Hello Sakk Cup Tal
Tornelo INT
2021
15102377              1. c4 e5 2. g3 d6 3. Bg2 f5 4. Nc3 Nf6 5. d3 Be7 6. e4 fxe4 7. dxe4 c6 8. Nge2 O-O 9. O-O Be6 10. b3 a6 11. a4 a5 12. h3 Na6 13. Be3 Nd7 14. f4 exf4 15. gxf4= Ndc5 16. Rb1 Qc7 17. Qd2 Rad8 18. f5 Bc8 19. Kh1 Bf6 20. Ng3 d5 21. Bf4 dxe4 22. Bxc7 Rxd2 23. Bxa5 b6 24. Ncxe4 Rxg2 25. Bxb6 Nxe4 26. Kxg2 Nd2 27. Be3 Nxf1 28. Rxf1 Be5 29. Bd2 c5 30. Bf4 Bb7+ 31. Kh2 Bxf4 32. Rxf4 Rd8 33. Rf2 Rd3 34. Rb2 Kf7 35. h4 Nb4 36. Kh3 Nc6 37. Kh2 Ne5 38. a5 Nf3+ 39. Kh3 Nd4 40. b4 Nxf5 41. Rf2 Rxg3+ 42. Kh2 Rf3 43. Rb2 cxb4 44. Rxb4 Bc6 45. a6 Ra3 46. Rb6 Ne7 47. c5 Ke6 48. Kg1 Kd5 49. Kf2 Kxc5 50. Rb8 Rxa6 51. Rh8 h6 52. Rf8 Ra2+ 53. Ke3 Kd6 54. Rf7 Ke6 55. Rf1 Nf5+ 56. Kf4 Nxh4 57. Kg4 g5 58. Kh5 Nf5 59. Re1+ Kf6 60. Kg4 Rg2+ 61. Kh3 g4# 0-1
Gombocz,Ferenc Jr.
Borhy,Marcell
Hello Sakk Cup Tal
Tornelo INT
2021
15102415              1. Nf3 d5 2. d4 Nf6 3. c4 e6 4. g3 Bb4+ 5. Bd2 Be7 6. Bg2 c6 7. Qc2 Nbd7 8. O-O b6 9. Bf4 Ba6 10. Nbd2 O-O 11. Rfe1 Nh5 12. Ne5 Bb7 13. cxd5 cxd5 14. Rec1 Nxf4 15. gxf4 Nxe5 16. fxe5 Rc8 17. Qa4 a6 18. b4 Qe8 19. Qxe8 Rfxe8 20. a3 Bc6 21. Bf1 Ba4 22. e3 a5 23. b5 Rxc1 24. Rxc1 Bxa3 25. Rc6 Bb4 26. Nb1 Rb8 27. f4 Bb3 28. Bd3 a4 29. f5 exf5 30. Bxf5 Bc4 31. e6 a3 32. Nxa3 Bxa3 33. Rc7 fxe6 34. Bxe6+ Kh8 35. e4 Bb2 36. Kg2 Bxd4 37. exd5 Bc5 38. h4 Rd8 39. h5 h6 40. Rd7 Rxd7 41. Bxd7 Bxd5+ 42. Kh3 g6 43. hxg6 Kg7 44. Be8 Be4 45. Kg4 Bxg6 46. Bc6 Kf6 47. Kh4 Kf5 48. Bg2 Kf4 49. Bc6 Bf2+ 50. Kh3 Bf5+ 51. Kg2 Bd4 52. Kf1 h5 53. Ke2 h4 54. Kf1 h3 55. Ke2 Be4 56. Bd7 h2 0-1
Mica,Marek
Borhy,Marcell
European Online CC GpG
Tornelo INT
2021
15102736              1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. g3 Bb4+ 4. Bd2 Bxd2+ 5. Qxd2 O-O 6. Bg2 d5 7. Nf3 Nbd7 8. O-O c6 9. b3 b6 10. Nc3 Bb7 11. Rfd1 Qe7 12. Rac1 Rac8 13. Qf4 Nh5 14. Qd2 Nhf6 15. Ne1 Rfd8 16. Nd3 Ba6 17. cxd5 cxd5 18. e3 Rc7 19. a4 Bxd3 20. Qxd3 Rdc8 21. Ne2 Qb4 22. Bf1 Ne4 23. f3 Nc3 24. Nxc3 Rxc3 25. Qb1 Rxc1 26. Rxc1 Rxc1 27. Qxc1= Qxb3 28. Bb5 Nf8 29. Qd2 a6 30. Bxa6 Qxa4 31. Qd3 g6 32. Bb5 Qa1+ 33. Kg2 Qb2+ 34. Kh3 h6 35. g4 Qf2 36. Qe2 Qxe2 37. Bxe2 Kg7 38. Bb5 Kf6 39. Kg3 g5 40. h4 Ke7 41. hxg5 hxg5 42. f4 f6 43. Kf3 Kd6 44. fxg5 fxg5 45. e4 dxe4+ 46. Kxe4 Ng6 47. Bc4 Nf4 48. Bb5 Nd5 49. Kd3 Nf6 50. Ke3 Nxg4+ 51. Kf3 Nf6 52. Bc4 e5 53. dxe5+ Kxe5 54. Ke3 g4 55. Be2 Nd5+ 56. Kf2 Kf4 57. Bb5 Nc3 58. Bc4 b5 59. Bb3 b4 60. Kg2 Ne4 61. Bc2 Nd2 62. Kf2 b3 63. Bh7 b2 64. Bc2 b1=Q 65. Bxb1 Nxb1 66. Kg2= Nc3 0-1
Borhy,Marcell
Baski,Barnabas
Hello Sakk Cup Tal
Tornelo INT
2021
15102853              1. e4 d6 2. d4 Nf6 3. Nc3 e5 4. Nf3 Nbd7 5. Bc4 Be7 6. a4 O-O 7. O-O a6 8. a5 exd4 9. Nxd4 Ne5 10. Ba2 c5 11. Nde2 Nc6 12. f4 Be6 13. f5 Bxa2 14. Rxa2 Nxa5 15. Nf4 Nc6 16. Nfd5 Nb4 17. Nxb4 cxb4 18. Nd5 Nxd5 19. Qxd5 Qb6+ 20. Kh1 Rac8 21. Qd3 Bf6 22. Bf4 Qc6 23. b3 Rfe8 24. Re1 Be5 25. Bd2 Qc5 26. g3 a5 27. Kg2 b6 28. Re2 Red8 29. Be3 Qc6 30. Qd5 Qxd5 31. exd5 Rb8 32. Kf3 Re8 33. g4 f6 34. h4= Bc3 35. Bf2 Rxe2 36. Kxe2 Kf7 37. Kd3 Ke7 38. Bd4 Bxd4 39. Kxd4 Rc8 40. Ra1 Rxc2 41. Re1+ Kd7 42. g5 Rd2+ 43. Ke4 Rh2 44. gxf6 gxf6 45. Rg1 Rxh4+ 46. Kd3 Rf4 47. Rg7+ Ke8 48. Rxh7 Rxf5 49. Kc4 b5+ 50. Kxb5 Rxd5+ 51. Kc4 Rc5+ 52. Kd4 Rc3 53. Rh5 Rxb3 54. Rxa5 Ke7 55. Kd5 Rd3+ 56. Kc4 Rd1 57. Kxb4 Ke6 58. Kc4 f5 59. Kc3 f4 60. Ra8 Kf5 61. Rf8+ Kg4 62. Kc2 Rd5 0-1
Palczert,Matyas
Borhy,Marcell
Hello Sakk Cup Tal
Tornelo INT
2021
15103017              1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 g6 6. Be3 Bg7 7. Bc4 a6 8. a4= Ng4 9. Bg5 Qa5 10. Bd5 Qc5 11. Qf3 O-O 12. Nde2 e6 13. Qxg4 exd5 14. Qh4 dxe4 15. Nxe4 Qb4+ 16. N2c3 Qxb2 17. O-O Nd7 18. Nd5 Qe5 19. Ne7+ Kh8 20. Rfe1 Qa5 21. Rad1 f6 22. Nxg6+ Kg8 23. Nxf8 fxg5 24. Qxh7+ Kxf8 25. Nxd6 Ne5 26. Qg6 Qc7 27. Qe8# 1-0
Juhasz,Judit
Borhy,Marcell
Hello Sakk Cup Tal
Tornelo INT
2021Rating    ..2500 2500..2600 2600..2700 2700..2800 2800..
Copyright 2014-2021 At-Krays