Internet Chessbase
Chess games database online

  Home      Games      ECO explorer       Opening explorer      Games raw      Collection      7 pieces endgame      Opening repertoire      Miscellaneous          
Sign in      Register      Forgot  
Next page...  

Search   ASEAN-ch9 U08 Girls; Da Nang
     
10259480              1. e4 Nf6 2. Nc3 d5 3. exd5 Nxd5 4. Bc4 Nxc3 5. bxc3 e5 6. Nf3 Nc6 7. O-O Bd6 8. d3 O-O 9. Bg5 Be7 10. Bxe7 Qxe7 11. Re1 Re8 12. Qe2 Bg4 13. h3 Bxf3 14. Qxf3 Rab8 15. d4 e4 16. Qf4 a6 17. Re2 Qd7 18. Rae1 b5 19. Bb3 a5 20. Rxe4= Rxe4 21. Rxe4 a4 22. Bxa4 bxa4 23. Qe3 g6 24. c4 Qd6 25. Re8+ Rxe8 26. Qxe8+ Kg7 27. d5 Nd4 28. Qxa4 Ne2+ 29. Kf1 Qe5 30. Qb4 Qc3 31. Qxc3+ Nxc3 32. a3 Ne4 33. c5 Nxc5 34. Ke2 Kf6 35. Ke3 Ke7 36. Kd4 Kd6 37. Kc4 c6 38. dxc6 Kxc6 39. Kb4 Kb6 40. a4 Nb7 41. c4 f5 42. f3 h5 43. a5+ Nxa5 44. c5+ Ka6 1/2-1/2
Tan, Wei Ting
Hoang Minh Thu
ASEAN-ch9 U08 Girls
Da Nang
2008
10261142              1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 g6 5. Bc4 e6 6. Nc3 Bg7 7. Nf3 Nf6 8. Bg5 O-O 9. e5 b6 10. exf6 Bxf6 11. Bh6 Bg7 12. Bg5 Bf6 13. Bh6 Bg7 14. Bg5 Bf6 15. Be3 Bb7 16. O-O Bg7 17. Ng5 h6 18. Nge4 d5 19. Bd3 dxe4 20. Bxe4 Rb8 21. Qf3 Ne5 22. Qf4 Bxe4 23. Nxe4 Rc8 24. Rac1 Qc7 25. Nf6+ Kh8 26. Qh4 h5 27. Bf4= Qc4 28. Qg5 1-0
Nguyen Ngoc Thanh, Vinh
Dao Thien Kim
ASEAN-ch9 U08 Girls
Da Nang
2008
10261149              1. e4 e6 2. d4 g6 3. Nf3 Bg7 4. Bc4 c6 5. Nc3 Ne7 6. Bg5 O-O 7. O-O Qc7 8. Bxe7 Re8 9. Bh4 d5 10. exd5 exd5 11. Bb3 Be6 12. Re1 Qd7 13. Ne5 Qc8 14. Qf3= Rf8 15. Re2 Nd7 16. Nxd7 Qxd7 17. h3 Bxd4 18. Bf6 c5 19. Bxd4 cxd4 20. Nxd5= Bxd5 21. Qxd5 Rad8 22. Re5 Qc7 23. Qc5 Rd7 24. Qxc7 Rxc7 25. Rd1 Rd7 26. Rd5= Rfd8 27. R1xd4 Rxd5 28. Rxd5 Rxd5 29. Bxd5 b6 1-0
Nguyen Ngoc Duyen
Dang Thuy Hien
ASEAN-ch9 U08 Girls
Da Nang
2008
10261175              1. e4 d5 2. exd5 Nf6 3. Nc3 Nxd5 4. Nxd5 Qxd5 5. Nf3 g6 6. c4 Qd8 7. Be2 Bg7 8. O-O O-O 9. h3 Nc6 10. Rb1 Bf5 11. d3 Nb4 12. Nh4 e6 13. Nxf5 exf5 14. a3= Nc6 15. b4 Nd4 16. Bf3 Nxf3+ 17. Qxf3 b6 18. a4 Qd4 19. Bb2 Qd8 20. Ba3 Re8 21. Rfe1 Bc3 22. Rxe8+ Qxe8 23. Rd1 Rd8 24. b5 Qe5 25. Qb7 Qe2 26. Rf1 Rxd3 27. Qxc7 Rd1 28. Rxd1 Qxd1+ 29. Kh2 Qe2 30. Qd8+ Kg7 31. Bf8+ Kg8 32. Bh6+ Qe8 33. Qxe8# 1-0
Nguyen Hong Ngoc
Alexis, Charlotte Suede
ASEAN-ch9 U08 Girls
Da Nang
2008
10261982              1. Nf3 d6 2. d4 Nf6 3. c3 g6 4. g3 Bg7 5. Bg2 Bg4 6. O-O Nbd7 7. e3 O-O 8. Re1 c5 9. Nbd2 Rb8 10. Qc2 a6 11. b3 b5 12. Bb2 Qc7 13. Rac1 Rfe8 14. dxc5 Nxc5 15. b4 Bxf3 16. Bxf3 Ncd7 17. Ne4 Ne5 18. Nxf6+ Bxf6 19. Bh1 Qc4 20. a3 Nd3 21. Red1 Nxc1 22. Rxc1 Rec8 23. Qe4 Qxe4 24. Bxe4 e6 25. Bd3 0-1
Maisarrah, Bt Noor Akbar
Vu Thi Dieu, Uyen
ASEAN-ch9 U08 Girls
Da Nang
2008
10262520              1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 Nd4 4. Bc4 Nc6 5. c3 Nf6 6. d3 h6 7. Qb3 Qe7 8. O-O g6 9. Be3 Bg7 10. Na3 a6 11. Qc2 O-O 12. b4 d6 13. Nh4 Ng4 14. Nxg6 Qe8 15. Nxf8 Qxf8 16. h3 Nxe3 17. fxe3 b5 18. Bxf7+ Kh8 19. Bd5 Qe8 20. Qf2 Bb7 21. Qf7 Qxf7 22. Rxf7 1-0
Karenza, Dita
Tran Ngoc Minh, Tuong
ASEAN-ch9 U08 Girls
Da Nang
2008
10262759              1. d4 d5 2. Nf3 Nf6 3. e3 e6 4. Nbd2 c5 5. c3 Nc6 6. Bd3 c4 7. Bc2 Bd6 8. O-O O-O 9. Qe2 Bd7 10. e4 Bc7 11. e5 Nh5 12. Re1 Rc8 13. Nf1 f6 14. exf6 Nxf6 15. Bg5 Bb6 16. Qe3 Qe7 17. Ng3 Qf7 18. Qf4 Bc7 19. Qh4 Bxg3 20. Qxg3 Qh5 21. Re2= Rce8 22. Qd6 Kh8 23. Bxf6 Rxf6 24. Re3 Rd8 25. Qg3 Be8 26. Ng5 Bf7 27. Nxf7+ Qxf7 28. Qh3 Rh6 29. Rxe6 0-1
Ho, Choy Mun Gabrielle
Phan Nguyen Ha, Nhu
ASEAN-ch9 U08 Girls
Da Nang
2008
10263794              1. d4 d5 2. Nf3 c5 3. Bf4 Nc6 4. e3 e6 5. c4 Nf6 6. Nbd2 Be7 7. Be2 O-O 8. O-O dxc4 9. dxc5 Bxc5 10. Bxc4 Re8 11. Bg5 h6 12. Bh4 b6 13. Qc2 Nb4 14. Qb1 Bb7 15. a3 Rc8 16. axb4 Bxb4 17. Bxf6 Qxf6 18. Bb5 Red8 19. Ne4 Qf5 20. Ng3 Qxb5 21. Nd4 Qd5 22. f3 Bd2 23. Nc2 Qc5 24. Na3 Bxe3+ 25. Kh1 Ba6 26. Ne4 Qe5 27. Rd1 Bd3 28. Qa2 Bxe4 29. fxe4 Qxe4 30. Nb5 Rxd1+ 31. Rxd1 Rc1 32. Rxc1 Bxc1 33. Qb3 Qe1# 0-1
Dong Khanh Linh
Nguyen To Tran
ASEAN-ch9 U08 Girls
Da Nang
2008
10264009              1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 4. Ba4 b5 5. Bb3 h6 6. O-O Nf6 7. d3 Bc5 8. Nxe5= Nxe5 9. d4 Bxd4 10. Qxd4 Nc6 11. Qd3 O-O 12. Nc3 Re8 13. Bf4 d6 14. Rfe1 Ne7 15. Qg3 Ng6 16. e5 Nxe5 17. Bxe5 dxe5 18. Rxe5 Rxe5 19. Qxe5 Ng4 20. Qe2 Qd7 21. Rd1 Qc6 22. Bd5 Qd6 23. Bxf7+ Kxf7 24. Rxd6 cxd6 25. Qf3+ 1-0
Danica, Ablang
Nguyen Ngoc Son, Ha
ASEAN-ch9 U08 Girls
Da Nang
2008
10264633              1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 g6 5. Be3 Nf6 6. Nc3 Bg7 7. Bc4 O-O 8. O-O Qc7 9. h3 Nxd4 10. Bxf7+ Rxf7 11. Bxd4 e6 12. Qd3 b6 13. Qg3 Qxg3 14. fxg3= Bb7 15. Nb5 Nxe4 16. Bxg7 Kxg7 17. Rxf7+ Kxf7 18. Re1 d5 19. Kh2 a6 20. Nd4 e5 21. Nf3 Ke6 22. Re3 d4 23. Rb3 b5 24. a4 Nc5 25. Rb4 Nxa4 26. c4 dxc3 27. bxc3= Nxc3 28. Ng5+ Kf5 29. Nf7 Kf6 0-1
Cao Minh Trang
Nguyen Ngoc Doan, Trang
ASEAN-ch9 U08 Girls
Da Nang
2008
10294230              1. c4 e5 2. g3 g6 3. Bg2 Bg7 4. Nc3 Nc6 5. e4 Nge7 6. Nge2 O-O 7. O-O d6 8. d3 b6 9. Bg5 Bb7 10. Re1 Qd7 11. Qd2 Nd4 12. Bxe7 Nxe2+ 13. Qxe2 Qxe7 14. Qe3= Rfe8 15. a3 a5 16. b4 axb4 17. axb4 Rxa1 18. Rxa1 c6 19. Qxb6 Rb8 20. Ra7 c5 21. Nd5 Qd7 22. bxc5 dxc5 23. Qxc5 Qd8 24. Ne7+ Kh8 25. Nd5 Qg5 26. Ra1 Ra8 1-0
Vu Thi Dieu, Uyen
Nguyen Hong Ngoc
ASEAN-ch9 U08 Girls
Da Nang
2008
10294241              1. d4 d5 2. Bf4 Bf5 3. Nf3 e6 4. Nbd2 c5 5. c3 Nf6 6. h3 Nbd7 7. e3 Be7 8. Be2 O-O 9. O-O h6 10. Bh2 Qb6 11. b3 Rac8 12. c4 Rfe8 13. Ne5 cxd4 14. exd4 Qxd4 15. Ndf3 Qxd1 16. Rfxd1 Nxe5 17. Nxe5 Ne4 18. cxd5 exd5 19. Rxd5 Nc3 20. Rd2= Bf6 21. f4 g5 22. g3 Bxh3 23. Bh5 Kg7 24. Bxf7 Re7 25. Bd5 Rd8 26. Rd3 Nxd5 27. Rad1 Bxe5 28. fxe5 Be6 29. b4 b5 30. Kh1 Rf7 31. Bg1 Kg6 32. Bxa7 Rxa7 33. a3 Kf5 34. Re1 Rc8 35. Rf3+ Kg4 36. Rf6 Ra6 37. Re4+ Kxg3 38. Rxh6 Rc1+ 39. Re1 Rxe1# 0-1
Tran Ngoc Minh, Tuong
Dong Khanh Linh
ASEAN-ch9 U08 Girls
Da Nang
2008
10294278              1. e4 e5 2. Nf3 Nf6 3. Nc3 Bb4 4. d3 d6 5. Bd2 O-O 6. a3 Ba5 7. Be2 Nc6 8. O-O Bg4 9. h3 Bxf3 10. Bxf3 Nd4 11. Re1 Bb6 12. Be3 a5 13. Kh1 Nd7 14. Nd5 Nxf3 15. Qxf3 Bxe3 16. Nxe3 Nc5 17. Qg3 Qf6 18. Nd5 Qd8 19. Re3 c6 20. Nc3 Re8 21. Qg4 Qf6 22. Ne2 Qxf2 23. Rg3 Qf6 24. Kh2 d5 25. Rf1 Qg6 26. Qf3 Qe6 27. Qe3 d4 28. Qg5 g6 29. Qh6 Nd7 30. Rgf3 Re7 31. Qg5 Kg7 32. Ng3 h6 33. Qd2 b5 34. Kh1= Qd6 35. Qf2 Rf8 36. Rf5 Kh7 37. Rf3 b4 38. axb4 Qxb4 39. c4 dxc3 40. bxc3 Qxc3 41. Qe3 a4 42. Qa7 a3 43. d4 Qxd4 44. Qxd4 exd4 45. Rxa3 c5 46. Rc1 Rfe8 47. Kg1 Ne5 48. Rxc5 d3 49. Rc1 d2 50. Rd1 Rc8 51. Rd3 Nc4 52. Kf2 Rd7 53. Ke2= Rcd8 0-1
Phan Nguyen Ha, Nhu
Karenza, Dita
ASEAN-ch9 U08 Girls
Da Nang
2008
10294298              1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 d5 4. Bg5 c6 5. Nf3 Bg7 6. e3 O-O 7. cxd5 Nxd5 8. Bd3 Nxc3 9. bxc3 c5 10. O-O Bg4 11. dxc5 Bxf3 12. Qxf3 Qxd3 13. Qxb7 Na6 14. Rfd1 Nxc5 15. Qxe7 Qf5 16. Bf4 Rfe8 17. Qd6 Ne6 18. Rd5 Rad8 19. Qxd8 Rxd8 20. Rxf5 gxf5 21. Bg3 Bxc3 22. Rc1 h5 23. h3 Ba5 24. Bh4 Rd2 25. Rc8+ Kg7 1-0
Nguyen To Tran
Danica, Ablang
ASEAN-ch9 U08 Girls
Da Nang
2008
10294306              1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Nc3 Nf6 4. d4 exd4 5. Nxd4 Bb4 6. Nxc6 bxc6 7. Bd3 d5 8. exd5 cxd5 9. O-O O-O 10. Bg5 Bb7 11. a3 Ba5 12. b4 Bb6 13. Ne2 d4 14. Re1= Qd5 15. f3 Qxg5 16. Ng3 Qd5 17. c4 dxc3+ 18. Kf1 Qd4 19. Bxh7+ Nxh7 20. Qxd4= Bxd4 21. Nf5 Bf6 22. Rad1 Ba6+ 23. Kg1 c2 24. Rc1 Bd3 25. Ng3 Bg6 26. f4 Bb2 27. f5 Bxc1 28. fxg6 Be3+ 29. Kf1 fxg6+ 30. Ke2 c1=Q 0-1
Nguyen Ngoc Son, Ha
Cao Minh Trang
ASEAN-ch9 U08 Girls
Da Nang
2008
10294308              1. e4 e6 2. d4 d5 3. e5 c5 4. Bb5+ Nc6 5. Bxc6+ bxc6 6. dxc5 Bxc5 7. Nf3 Qb6 8. O-O Ne7 9. Bg5 O-O 10. b3 h6 11. Bh4 Nf5 12. a3 Qc7 13. b4 Bb6 14. h3 Nxh4 15. Nxh4 Qxe5 16. Nd2 Bc7 17. Ndf3 Qd6 18. Re1 Re8 0-1
Nguyen Ngoc Doan, Trang
Nguyen Ngoc Thanh, Vinh
ASEAN-ch9 U08 Girls
Da Nang
2008
10294320              1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Bc5 4. c3 Nf6 5. d3 h6 6. O-O O-O 7. h3 Re8 8. Nh4= Nxe4 9. Nf5 d5 10. Qg4 Bxf5 11. Qxf5 dxc4 12. dxe4 Qc8 13. Qh5 Qe6 14. Be3= Bxe3 15. fxe3 Rad8 16. Na3 Rd2 17. Rf3 Rxb2 18. Raf1 Rf8 19. Nxc4 Qxc4 20. Qg4= Rxa2 21. Rg3 g6 22. Qh4 Ne7 0-1
Ng Zhi Ying, Natanya
Nguyen Ngoc Duyen
ASEAN-ch9 U08 Girls
Da Nang
2008
10294350              1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Bc5 4. c3 Nf6 5. d4 exd4 6. cxd4 Bb6 7. d5 Ne7 8. e5 Ng4 9. d6 Nxf2 10. Qe2 Nxh1 11. Bg5 Bf2+ 12. Kf1 cxd6 13. exd6 Bg3 14. Bxe7= Qb6 15. Bd8+ Kf8 16. Qe7+ Kg8 17. Qe8# 1-0
Le Khanh Phuong, Marie
Tan, Wei Ting
ASEAN-ch9 U08 Girls
Da Nang
2008
10294370              1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. d4 exd4 4. Nxd4 Bc5 5. Nb3 Bb6 6. Nc3 Nf6 7. Bc4 Ne5 8. Bd3 Nxd3+ 9. cxd3 d5 10. exd5 Nxd5 11. Nxd5 Qxd5 12. O-O O-O 13. d4 Re8 14. Be3 Re4 15. Qd3 Rg4 16. g3 Rg6 17. f3 Bh3 18. Rf2 c5 19. Rc1 Rc8 20. Qe4 Qxe4 21. fxe4 Rg4 22. Bf4 c4 23. Nd2 Bxd4 24. Rxc4 Bxf2+ 25. Kxf2 Rxc4 26. Nxc4 g5 27. Be3 Rxe4 28. Nd6 Rb4 29. b3 Kg7 30. Bxg5 Rg4 31. Be3 Rg6 32. Nxb7 Rf6+ 33. Ke2 a6 34. Bd4 Bg4+ 35. Kd3 Bf5+ 36. Kc4 1-0
Hoang Minh Thu
Pham Hoang Nhat, Anh
ASEAN-ch9 U08 Girls
Da Nang
2008
10294379              1. e4 c5 2. Qf3 d6 3. Bb5+ Bd7 4. Bc4 Nf6 5. Qb3 e6 6. Qxb7 Nc6 7. Qb3 Nxe4 8. d3 Nf6 9. Bb5 Rb8 10. Qa4 Qc7 11. Nc3 Be7 12. Bc4 O-O 13. Nb5 Qa5+ 14. Qxa5= Nxa5 15. Bd2 Nxc4 16. dxc4 Bxb5 17. cxb5 Rxb5 18. Nf3 Rxb2 19. O-O Rxc2 20. a4= Rb8 21. h3 c4 22. Ra3 d5 23. Raa1 c3 24. Bf4 Rb7 25. a5 Rb5 26. Nd4 Rb4 27. Nxc2 Rxf4 28. a6 h6 29. Rab1 Ne4 30. Rfd1 Nc5 31. Ra1 Bf6 32. Ra5 Nb3 33. Rb5= Nd4 34. Rxd4 Rxd4 35. Rb8+ Kh7 36. Rb7 0-1
Ha Dang Nhat, Thao
Alexis, Anne Osena
ASEAN-ch9 U08 Girls
Da Nang
2008
10294391              1. e4 e6 2. d4 Nc6 3. Nf3 d6 4. Nc3 Nge7 5. Bd3 b6 6. Be3 Bb7 7. h3 d5 8. e5 g6 9. O-O Bg7 10. Re1 O-O 11. Qd2 Nb4 12. a3 Nxd3 13. Qxd3 Nf5 14. Bg5 Qd7 15. Bf6 Rac8 16. Nh4 Bxf6 17. Nxf5 exf5 18. exf6 Rfe8 19. Qd2 Qd6 20. Qg5 a6 21. Rad1 Re6 22. Re3 Rxf6 23. Rf3 Re8 24. Rf4 Rfe6 25. g3 Re1+ 26. Rxe1 Rxe1+ 27. Kg2 c5 28. Kh2 cxd4 29. Rxd4 Qe5 30. Qd2 b5 31. h4 Bc6 32. b4 Qe8 33. Qd3 Qe6 34. Qd2 Kg7 35. Qd3 Kh6 36. Qd2+ Kg7 37. Qd3 Ra1 38. Ne2 Re1 39. Nc3 f6 40. Qd2 Qe5 41. Qd3 Kh6 42. Qd2+ g5 43. hxg5+ fxg5 44. f4 gxf4 45. Qxf4+ Qxf4 46. gxf4 Re3 47. Nxd5 Bxd5 48. Rxd5 Rxa3 49. Rxf5 1/2-1/2
Dao Thien Kim
Maisarrah, Bt Noor Akbar
ASEAN-ch9 U08 Girls
Da Nang
2008
10294393              1. d4 d5 2. g3 Nf6 3. Bg2 e6 4. Nf3 Bd6 5. O-O O-O 6. e3 Nbd7 7. b3 Qe7 8. Bb2= Re8 9. Nbd2 e5 10. dxe5 Nxe5 11. Re1 Nxf3+ 12. Nxf3 Ne4 13. Qxd5 Be6 14. Qxe4= Rad8 15. Rad1 Qd7 16. Qd4 f6 17. Qxa7 Qb5 18. Nd4 Qh5 19. Qxb7 Bg4 20. Rd2 Bh3 21. Bf3 Qg6 22. Bd5+ Kh8 23. Nc6 Be5 24. Nxd8 Rxd8 25. Bxe5 fxe5 26. Qxc7 Rd7 27. Qc8+ Rd8 28. Qxd8+ Qe8 29. Qxe8# 1-0
Dang Thuy Hien
Ho, Choy Mun Gabrielle
ASEAN-ch9 U08 Girls
Da Nang
2008
10294423              1. e4 e5 2. Bc4 Nf6 3. Nc3 Bc5 4. h3 O-O 5. d3 h6 6. f4 Nh7 7. Nf3 d6 8. fxe5 dxe5 9. Nxe5 Qh4+ 10. Kd2 Qf2+ 11. Qe2 Qf4+ 12. Ke1 Qxe5 13. Rf1 Bb4 14. Bf4= Bxc3+ 15. bxc3 Qxc3+ 16. Kf2 Nc6 17. Bxc7 Nd4 18. Qd1 Be6 19. Bd6 Rfd8 20. Be5= Bxc4 21. dxc4 Qxc4 22. Kg1 Ne2+ 23. Kh1 Rxd1 24. Raxd1 Qxc2 25. Rd7 Qxe4 26. Bxg7 Ng3+ 27. Kg1 Nxf1 28. Kxf1 Qf5+ 29. Kg1 Qxd7 0-1
Alexis, Charlotte Suede
Vu Khanh Linh
ASEAN-ch9 U08 Girls
Da Nang
2008
10294430              1. c4 e5 2. g3 Nf6 3. Bg2 d5 4. cxd5 Nxd5 5. Nc3 Nxc3 6. bxc3 Bc5 7. e3 Be6 8. Ne2 Nc6 9. Bb2 Qd7 10. O-O O-O 11. d4 Be7 12. d5 Bf5 13. dxc6 bxc6 14. Qxd7= Bxd7 15. Rad1 Be6 16. Bxc6 Rab8 17. Rd2 Rb6 18. Bf3 Rfb8 19. Rb1 Bf5 20. e4= Bg6 21. c4 f5 22. Nc3 Bb4 23. Rdd1 Bxc3 24. Rd7 Rxb2 25. Rxb2 Bxb2 26. exf5= Bxf5 27. Rxc7 a5 28. Bd5+ Kf8 29. Rf7+ Ke8 30. Rxf5 Bd4 31. Rf7 Rb1+ 32. Kg2= Ra1 33. Rxg7 Rxa2 34. Rxh7 Rxf2+ 35. Kh3 Rf6 36. Rh8+ Ke7 1/2-1/2
Vu Thi Dieu, Uyen
Dong Khanh Linh
ASEAN-ch9 U08 Girls
Da Nang
2008
10294431              1. e4 Nf6 2. Nc3 d5 3. exd5 Nxd5 4. d4 Nxc3 5. bxc3 e5 6. Nf3 Nc6 7. Bc4 Bg4 8. h3 Bh5 9. O-O Be7 10. Re1 Bf6 11. Bf4 Bxf3 12. Qxf3 O-O 13. dxe5 Be7 14. e6 f6 15. Rad1 Qc8 16. Rd7 Kh8 17. Bb5 Ne5 18. Bxe5 fxe5 19. Qg4 Rf4 20. Qg3 Qf8 21. Rxe5 Bh4 22. e7 Bxg3 23. exf8=Q+ Rfxf8 24. fxg3 c6 25. Ree7 Rg8 26. Bc4 b5 27. Bxg8 Kxg8 28. Rxg7+ Kf8 29. Rxh7 Ke8 30. Rh8+ 1-0
Vu Khanh Linh
Hoang Minh Thu
ASEAN-ch9 U08 Girls
Da Nang
2008
10294444              1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. Nc3 Nf6 4. Bc4 g6 5. O-O Bg7 6. d3 Nc6 7. Bg5 O-O 8. Re1= Bd7 9. Qd2 Ne5 10. Nxe5 dxe5 11. Bh6 Qb6 12. Bxg7 Kxg7 13. Re3 Qxb2 14. Ree1= Qb6 15. Nd5 Qe6 16. Nxf6 Qxf6 17. Re3 Qg5 18. Bd5 Bh3 19. g3 Rac8 20. Bxb7 Rc7 21. Bd5 e6 22. Bc4 Rb8 23. Qa5 Rcb7 24. Qd2 Rb1+ 25. Rxb1 Rxb1+ 26. Qe1 Rxe1+ 27. Rxe1 Qf6 0-1
Tan, Wei Ting
Ho, Choy Mun Gabrielle
ASEAN-ch9 U08 Girls
Da Nang
2008Rating    ..2500 2500..2600 2600..2700 2700..2800 2800..
Copyright 2014-2022 At-Krays